Quanh chợ nổi 4 miền Pattaya

Đây là một điển hình cách làm du lịch của người Thái: thân thiện, chu đáo, dùng cái “đầu tỉnh táo” để làm ra...